ᏈᎵᎩ ᎩᎵᎪᎶᏫ

From Wikipedia
ᏈᎵᎩ ᎩᎵᎪᎶᏫ
Philipp Kirkorov
Philipp Kirkorov in Vitebsk.jpg
ᏈᎵᎩ ᎩᎵᎪᎶᏫ
ᏚᏙᎥ ᏈᎵᎩ ᏇᏠᏐᏫᏥ ᎩᎵᎪᎶᏫ
Philipp Bedrosovich Kirkorov
ᎤᏕᏘᏱᏍᎬ ᎧᏬᏂ 30, 1967
ᎾᎿᎤᏕᏅ ᏩᎵᎾ, ᏊᎵᎨᎵᏱ
ᎠᏂᏁᎵ ᎠᎳ ᏊᎦᏦᏩ (Alla Pugacheva) (1994-2005)

ᏈᎵᎩ ᎩᎵᎪᎶᏫ (ᏊᎵᎨᎵᏱ: Фи́лип Бедро́сов Кирко́ров Philipp Bedrosov Kirkorov; ᏲᏂᎢ: Филипп Бедросович Киркоров Philipp Bedrosovich Kirkorov) ᎠᏲᏂᎢ ᎠᎴ ᎠᏊᎵᎨᎵᏱ ᏗᎧᏃᎩᏍᎩ.