Jump to content

ᏅᏙ ᏗᏎᏗ

From Wikipedia

ᏅᏙ ᏗᏎᏗ[1]

ᏏᏅᏓ ᏕᎧᎸᏤᎬᎢ[ᎦᏁᏟᏴᏓ ᎰᏪᎸᎦ]

 1. ᎤᏃᎸᏔᏅ , abr. ᎤᏃᎸ
 2. ᎧᎦᎵ, abr. ᎧᎦᎵ
 3. ᎠᎾᏱᎵᏒ, abr. ᎠᏅᏱ
 4. ᎫᏬᏂ, abr. ᎫᏬᏂ
 5. ᎠᎾᏍᎬᏘ, abr. ᎠᎾᏍ
 6. ᏕᎭᎷᏱ (ᏘᏯᎷᎯᏱ),[2] abr. ᏕᎭᎷ
 7. ᎫᏰᏉᏂ, abr. ᎫᏰᏉ
 8. ᎦᎶᏂ, abr. ᎦᎶᏂ
 9. ᏚᎵᏍᏗ, abr. ᏚᎵᏍ
 10. ᏚᏂᏃᏗ (ᏚᏂᏂᏗ),[1] abr. ᏚᏂᏃ
 11. ᏅᏓᏕᏆ (ᏅᏓᏕᏩ),[2] abr. ᏅᏓᏕ
 12. ᎥᏍᎩᏱ,[1][2] abr. ᎤᏍᎩ[3]

ᏓᏓᏚᎬ ᎪᏪᎵ[ᎦᏁᏟᏴᏓ ᎰᏪᎸᎦ]

 1. 1.0 1.1 1.2 Feeling 234
 2. 2.0 2.1 2.2 Holmes and Smith 59
 3. [http:sourceware.org/bugzilla/attachment.cgi?id=5075 Common Locale Data Repository (CLDR) for Cherokee/Tsalagi.] 2010.

ᏙᏯᏗᏢ ᏗᏕᎬᏔᏛ[ᎦᏁᏟᏴᏓ ᎰᏪᎸᎦ]

Commons logo
Commons logo
ᏫᎩᎻᏗᎠ ᎪᎼᏄᎥ ᎾᏍᎩᏯᎢ: